DNI NÁDEJE 2018

pod záštitou predsedníčky ŽSK Ing. Eriky JURINOVEJ
24. ročník protidrogového festivalu

PROGRAM