Nadácia LÚČ

Lúč  

Fotogaléria


DNI NÁDEJE

Lúč Lúč LúčLúč LúčLúč Lúč

Vyvrcholením celoročnej činnosti je celoslovenský festival "Dni nádeje". Festivalu sa každoročne zúčastňuje 4000-5000 detí a dospelých. Festival je benefičnou akciou, ktorej výťažok sa využíva v prospech klientov zariadenia LÚČ.
bottom banner

Nadácia LÚČ v Žiline

ul. J. Kráľa 7
010 01 Žilina
Tel.: 041 / 72349 93
E-mail: dsslucriaditel@vuczilina.sk