Kontakt


Adresa:
Nadácia LÚČ v Žiline
ul. J. Kráľa 7
010 01 Žilina


Tel.: 041 / 723 49 93
E-mail: dsslucriaditel@vuczilina.sk